About Us   >>   Syllabus

Syllabus

Class LKG
1 DRAWINGS View
2 HINDI RECITATION View
3 HINDI View
4 MATHS View
Class UKG
1 CONVERSATION View
2 DRAWING View
3 ENGLISH View
4 HINDI View
5 MATHS View
6 RECITATION View
Class I
1 COMPUTER View
2 DRAWING View
3 ENGLISH View
4 EVS View
5 GK View
6 HINDI View
7 MATHS View
8 VALUE EDUCATION View
Class II
1 COMPUTER View
2 ENGLISH View
3 EVS View
4 GK View
5 HINDI View
6 MATHS View
7 MORAL SCIENCE View
Class III
1 COMPUTER View
2 DRAWING View
3 ENGLISH View
4 HINDI View
5 MATHS View
6 MORAL SCIENCE View
7 SCIENCE View
8 SOCIAL SCIENCE View
Class IV
1 COMPUTER SCIENCE View
2 DRAWING View
3 ENGLISH View
4 HINDI View
5 MATHS View
6 MORAL SCIENCE View
7 SCIENCE View
8 SOCIAL SCIENCE View
Class V
1 GK View
2 COMPUTER SCIENCE View
3 DRAWING View
4 ENGLISH View
5 GK View
6 MATHS View
7 SANSKRIT PAGE 1 View
8 SANSKRIT PAGE 2 View
9 SANSKRIT View
10 SCIENCE View
11 SOCIAL SCIENCE View
Class VI
1 COMPUTER View
2 ENGLISH View
3 GK View
4 HINDI PAGE 1 View
5 HINDI PAGE 2 View
6 MORAL SCIENCE View
7 SANSKRIT PAGE 1 View
8 SANSKRIT PAGE 2 View
9 SCIENCE View
10 SOCIAL SCIENCE View
Class VII
1 COMPUTER View
2 ENGLISH View
3 GK View
4 HINDI PAGE 1 View
5 HINDI PAGE 2 View
6 MATHS View
7 SANSKRIT PAGE 1 View
8 SANSKRIT PAGE 2 View
9 SCIENCE View
10 SOCIAL SCIENCE View
Class VIII
1 COMPUTER View
2 ENGLISH View
3 GK View
4 HINDI PAGE 1 View
5 HINDI PAGE 2 View
6 MATHS View
7 MORAL SCIENCE View
8 SANSKRIT View
9 SCIENCE View
10 SOCIAL SCIENCE View
Class IX
1 Syllabus of class IX View
Class X
1 Syllabus of class 10th - Revised View
Class XI AND XII
1 SCI COMM View